Vi ser till att ljuset är exakt så som du tänkt det, exakt när du tänkt det!